g-sensor

G-SENSOR to urządzenie często wykorzystywane w naszej klinice do diagnostyki i analizy parametrów chodu. Umieszczane na ciele pacjenta, pozyskuje dokładne, obiektywne i ilościowe dane, które są niezbędne do opracowania postępowania usprawniającego oraz strategii poprawy wzorca chodu. Testy są przeprowadzone bardzo szybko, bez konieczności specjalnego przygotowania pacjenta.

Urządzenie pozwala zbadać:

 • prędkość,
 • kadencja (kroki/min),
 • długość kroku i cyklu,
 • szerokość kroku,
 • czas trwania cyklu chodu,
 • czas trwania fazy podporowej i przenoszenia,
 • czas trwania fazy pojedynczego i podwójnego podporu,
 • czas trwania wyskoku,
 • wysokość wyskoku,
 • maksymalna generowana siła i moc koncentryczna,
 • maksymalna generowana siła i moc ekscentryczna,
 • indeks elastyczności (kalkulowany),
 • indeks bosco (kalkulowany),
 • indeks koordynacji (kalkulowany).

G-Sensor umożliwia również kompleksowe oprogramowanie do analizy parametrów czasowo-przestrzennych ruchu i kinematyki miednicy oraz zawiera dane normatywne dla wszystkich mierzonych parametrów.