UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA
ODDZIAŁU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ 2012 ROK