terapia sensomotoryczna

Termin sensomotoryka (‘’senso’’ oraz ‘’motoryka’’) opisuje zależność pomiędzy postrzeganiem i odczuwaniem otaczającego nas świata, ruchu i działania oraz związanych z tym umiejętności motorycznych.
Terapia sensomotoryczna jest jedną z najnowocześniejszych i najskuteczniejszych metod, jakie stosujemy u pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi.
Celem sensomotoryki jest dążenie do osiągnięcia dojrzałości motorycznej (oznacza to, że pacjent gotowy jest do uczenia się nowych umiejętności niezbędnych w codziennym życiu).
Jakie efekty daje terapia sensoryczna?
Pacjent uczestniczący w zajęciach:
– lepiej rozwija się pod względem psychoruchowym
– optymalizuje napięcie mięśni
– poprawia koordynację ruchową oraz równowagę
– poprawia efektywność funkcjonowania układu nerwowego
– koryguje chód