rehabilitacja ogólnoustrojowa

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych przeznaczona jest dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu, którzy wymagają wszechstronnego postępowania usprawniającego, kompleksowej rehabilitacji, całodobowego nadzoru medycznego. Stały nadzór nad całym przebiegiem leczenia rehabilitacyjnego zapewniają lekarze, specjaliści: rehabilitacji, ortopedii, neurologii, chorób wewnętrznych.
Nasi pacjenci mogą również korzystać z pomocy oraz porad psychologa, logopedy oraz terapeuty zajęciowego a zabiegi fizjoterapeutyczne wykonuje wykwalifikowana kadra magistrów rehabilitacji.