rehabilitacja komercyjna

W naszym ośrodku, w komfortowych warunkach, pod kierunkiem doświadczonych lekarzy i fizjoterapeutów pacjenci mogą zadbać o swoje zdrowie, sprawność fizyczną, kondycję, a także wygląd i dobre samopoczucie. Indywidualny program rehabilitacji ustalany jest po badaniu wstępnym, w oparciu o zalecenia specjalistów, jak również o indywidualne potrzeby i oczekiwania pacjentów. W ramach komercyjnego pobytu rehabilitacyjnego oferujemy specjalistyczne konsultacje lekarskie z zakresu, rehabilitacji medycznej, neurologii, chorób wewnętrznych kardiologii oraz całodobowa opieka pielęgniarska. Indywidualny program rehabilitacji realizowany jest pod kierunkiem wykwalifikowanych i doświadczonych fizjoterapeutów. Program obejmować może następujące rodzaje zabiegów: fizykoterapię, hydroterapię, kinezyterapię, terapię manualną, światłolecznictwo, masaż, terapię zajęciową, terapię polisensoryczną, zajęcia z psychologiem oraz logopedą. W celu poprawy stanu psychofizycznego naszych pacjentów wykorzystujemy również innowacyjne, bezpieczne i efektywne sprzęty medyczne takie jak: C-EYE (cyberoko), robot Luna, robot Pablo, system rehabilitacji funkcjonalnej neuroforma, platforma stabilometryczna.

CENNIK

Cena pobytu Pacjenta w oddziale w ramach pobytu komercyjnego jest uzależniona od jego stanu funkcjonalnego. Ocena funkcjonalności jest dokonywana według punktacji w skali Barthel-a.

STAN PACJENTA

ceny

Pacjent samodzielny
od 390 zł
Pacjent z umiarkowanym stopniem upośledzenia funkcjonalnego
od 440 zł
Pacjent ze znacznym stopniem upośledzenia funkcjonalnego. Pacjent wymaga pomocy w czynnościach dnia codziennego
od 690 zł
Pacjent w stanie śpiączki lub stanie wegetatywnym
od 1000 zł