platforma stabilometryczna

To nowoczesne urządzenie umożliwiające zarówno ocenę, jak i trening równowagi pacjentów neurologicznych i ortopedycznych. Urządzenie to pomaga zwiększyć sprawność pacjentów m. in.: po urazach głowy, udarach, posiadających dysfunkcje mięśniowe. Ponadto przyspiesza rekonwalescencję po złamaniach i skręceniach stawu skokowego, kolanowego oraz zwichnięciu stawu biodrowego. Trening na platformie ma na celu stymulację elementów układu ruchu i układu nerwowego, odpowiedzialnego m.in. za kontrolę równowagi.