Szpitalny Stacjonarny Oddział Opiekuńczo - Leczniczy
Całodobowa opieka nad chorymi,
Odciążenie rodziny pacjenta w sprawowaniu stałej opieki nad chorym,
Zapewnienie pomocy w przypadku braku możliwości opieki nad chorym podczas wyjazdów opiekunów

 Naczelnym celem Oddziału Opiekuńczo - Leczniczego jest zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku, wymagajacym opieki pielegniarskiej, lekarskiej, oraz rehabilitacyjnej. Pomagamy by trudności wynikające z podeszłego wieku lub choroby nie byłby przeszkodą w prowadzeniu dotychczasowego trybu życia. Nasz Zakład nie jest domem pomocy społecznej , ani "domem starców", lecz nowoczesnym ośrodkiem opieki całodobowej.

Oferujemy podopiecznym stały pobyt w superkomfortowych warunkach, w gustownie urządzonych pokojach, profesjonalną opiekę pielegniarską oraz specjalistyczną pomoc medyczną, psychologiczną i rehabilitacyjną 24 godziny na dobę, całodzienne wyżywienie, w tym dietetyczne, zgodne ze wskazaniami lekarza. Stwarzamy domowe warunki, zapewniając równocześnie monitorowanie stanu zdrowia w sposób ciągły. W przypadku znacznego pogorszenia stanu zdrowia Zakład posiada również salę intensywnego nadzoru "R"

Zgodnie z preferencjami psychologicznymi osób starszych większość Oddziału to pokoje dwu lub trzyosobowe. Jak wykazują badania i praktyka, osoby starsze unikają samotności oraz czują się pewniej w obecności drugiej osoby w pobliżu. Zapewniony przez nas stały kontakt z drugą osobą wpływa korzystanie na psychikę podopiecznych oraz dobre samopoczucie.

Budynek Zakładu jest obiektem bez barier architektonicznych. Nasi Pacjenci odpoczywają w nasłonczenionym ogrodzie, który posiada teren spacerowy, ławeczki i altanę. W budynku znajduje się również kaplica, w której odprawiana jest Msza Święta. Sala telewizyjna z czytelnią oraz terapia zajęciowa zaspokajają potrzeby kulturalne.

NZOZ "RehStab" zapewnia kompleksową rehabilitację świadczoną przez  wysoko-wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę medyczną pracującą międzynarodowymi metodami terapeutycznymi, posiada nowoczesną wysoko-standardową bazę łóżkową oraz zabiegową.

Naszą dewizą jest poprawa jakości życia i zdrowia pacjenta, świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie zgodnie ze sztuką medyczną.

Zapraszamy