Rehabilitacja stacjonarna w ramach NFZ

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RehStab” Stacjonarny Oddział Rehabilitacji, w ramach kontraktu z NFZ, oferuje kompleksową rehabilitację ogólnoustrojową osób ze schorzeniami i dysfunkcjami narządu ruchu. W trakcie pobytu Pacjenci korzystają ze specjalistycznych porad lekarskich (zgodnie ze skierowaniem) oraz z szerokiego zakresu zabiegów rehabilitacyjnych według zaleceń lekarskich. Pacjenci zakwaterowani są w pokojach dwu i trzy-osobowych lub pokojach o podwyższonym standardzie z węzłem sanitarnym. Podczas pobytu w oddziale pacjenci zapewniony mają pełne wyżywienie wysokokaloryczne w formie śniadań obiadów i kolacji. Posiadają prawo korzystania z pięciu zabiegów rehabilitacyjnych dziennie w systemie przed i popołudniowym przez sześć dni tygodnia. Pacjenci objęci są całodobową, doraźną opieką lekarską i pielęgniarską.

 

Rutynowy pogram, którym objęty jest każdy Pacjent Stacjonarnego Oddziału Rehabilitacji, składa się z następujących elementów:

 • Specjalistyczna konsultacja lekarska z zakresu ortopedii, rehabilitacji medycznej, reumatologii. W trakcie wizyty lekarz na podstawie wywiadu i badania oraz przedstawionych wyników badań dokonuje oceny stanu zdrowia Pacjenta oraz ordynuje odpowiednie leki. Planuje indywidualny program zajęć rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem ich rodzaju, czasu trwania, częstotliwości oraz kolejności.
 • Indywidualny program rehabilitacji realizowany pod kierunkiem wykwalifikowanych i doświadczonych fizjoterapeutów oraz specjalistów fizjoterapii. Program obejmować może następujące rodzaje ćwiczeń i zabiegów:
  • Kinezyterapia – pod kierunkiem wykwalifikowanego terapeuty ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Nasi terapeuci stosują  nowoczesne, znane na całym świecie metody terapii:  Terapia manualna: Kaltenborn, Cyriax, Mulligan,  Neuromobilizacje  Kinesiotaping NAP Bobath PNF
  • Fizykoterapia – polega na oddziaływaniu na organizm bodźcami fizycznymi wytwarzanymi specjalnymi urządzeniami. Wykonywane w naszym oddziale zabiegi to: Elektroterapia elektrostymulacja, galwanizacja, jonoforeza, prądy diadynamiczne, prądy TENS) Magnetoterapia (terapuls, scanlab, magnetronik) Ultradźwięki i fonoforeza Laseroterapia (skaner i punktowa)
  • Hydroterapia
  • Krioterapia miejscowa
  • Inhalacje
 • Masaże:
  • Lecznicze częściowe i całościowe.
  • Drenaż limfatyczny
  • Relaksacyjne częściowe i całościowe

Wykaz dokumentów NFZ
Zasady przyjęcia na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych określa Zarządzenie Nr 56 /2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z dnia 29 października 2009 r., w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

§20

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

 1. Świadczenia przeznaczone dla świadczeniobiorców, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego, a w szczególności dla świadczeniobiorców po:
  • urazach,
  • zabiegach operacyjnych,
  • zaostrzeniach chorób przewlekłych
  • którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.
 2. Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna lub kopia, potwierdzająca rozpoznanie.
 3. Lekarz oddziału rehabilitacyjnego po ocenie stanu zdrowia świadczeniobiorcy dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej, określonych w ust. 2.
 4. Tryb kierowania oraz czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych został określony w załączniku Nr 1* do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji.

*Załacznik jest do pobrania na dole strony. Zagadnienia dotyczące rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonanrnych zapisane są w punkcie 4 oraz w podpunkcie “a” do punktu 4 (strony 16 i 17).

Zarządzenie Nr 56 /2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z dnia 29 października 2009 r., w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, jest do pobrania na stronie www.nfz.gov.pl.