Oddział Rehabilitacji Dziennej

Oddział Rehabilitacji Dziennej zlokalizowany w NZOZ "RehStab" przy ul. Piłsudskiego 53 od czerwca 2013 roku rozpoczął swoją działalność. Świadczy usługi w ramach podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz komercyjnie.

Kontakt:
tel. 728 888 058
tel. 604 28 38 88
tel. (18) 337 44 30
email rehstab@tlen.pl

Zakres działalności oddziału dziennego:

  • Usprawnianie funkcjonalne wg metod neurofizjologicznych NDT BOBATH dla dorosłych pacjentów po udarze mózgu, ze stwardnieniem rozsianym, z chorobą Parkinsona i innymi schorzeniami neurologicznymi,
  • Usprawnienia funkcjonalne wg koncepcji PNF (metody reedukacji nerwowo – mięśniowej) u dorosłych pacjentów  ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, reumatologicznymi,  i innymi narządu ruchu
  • Usprawnienie funkcjonalne  pacjentów ze schorzeniami kręgosłupa  za pomocą treningu sensomotorycznego   oraz ćwiczeń stabilizacyjnych

Kwalifikacja do oddziału rehabilitacji dziennej następuje na podstawie skierowania od:

Lekarzy oddziałów: urazowo – ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych,reumatologicznych, intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, a przypadku zaostrzenia schorzeń przewlekłych od lekarzy poradni  rehabilitacyjnej, urazowo –ortopedycznej, neurologicznej  i reumatologicznej.

Pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej w zależności od wskazań trwać może od 3 – 6 tygodni. Pacjenci przychodzą na terapię na określone godziny i pracują indywidualnie z fizjoterapeutą.

Pacjenci otrzymują kompleksową fizjoterapię z zakresu:

  1. Fizykoterapii: elektroterapia i elektrodiagnostyka, laseroterapia, solux, okłady cieplne - termoterapia, krioterapia ciekłym azotem, magnetoterapia, ultradźwięki,
  2. Hydroterapii:  masaż wirowy kręgosłupa, masaż wirowy kończyn dolnych i górnych
  3. Masażu leczniczego - klasyczny, segmentarny, limfatyczny, pneumatyczny
  4. Kinezyterapii : usprawnianie według metod PNF, NDT BOBATH, trening sensomotoryczny i oporowy, trening wydolnościowy po urazach sportowych, ćwiczenia stabilizacyjne z zastosowaniem Platformy Stabilometrycznej.

Fizjoterapeuci pracujący w Ośrodku posiadają międzynarodowe certyfikaty z zakresu terapii funkcjonalnej NDT BOBATH, PNF, CYRIAX, Mc Kenzie, FED,  oraz certyfikaty Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii z zakresu, Kinesiology Tapingu. Ponadto są instruktorami Nordic Walking.