Metody terapeutyczne

Usprawniamy pacjentów międzynarodowymi metodami, uznanymi w świecie :

Mc Kenzie –to system diagnostyki i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn ,oparty na znajomości wzorców bólowych i analizie zachowania się objawów, zarówno w wywiadzie jak i w badaniu przedmiotowym.

Cyriax - metoda diagnostyczno lecznicza oparta o znajomość patologicznych wzorców klinicznych, pozwala zróżnicować i zastosować równocześnie dopasowane leczenie dla wielu patologii, m.in.: przepukliny dyskowe, zapalenia ścięgien, wolne ciałko stawowe, mechaniczne  (przeciążeniowe) zapalenia stawów, niestabilności więzadłowe, i.t.d.

PNF - neurofizjologiczny kompleks systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych, którego istotę zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie, facilitowanie) ruchu. Według filozofii PNF, proponowana pacjentowi terapia ma być bezbolesna i funkcjonalna, to znaczy zgodna z potrzebami ruchowymi zgłaszanymi przez chorego i wzorowana  na naturalnych ruchach zdrowego człowieka.

NDT - rozwojowa biomechaniczna i neurofizjologiczna terapia skierowana na osiągnięcie normalnej funkcji poprzez odbudowanie kontroli posturalnej oraz selektywnego, kontrolowanego ruchu.

NAP - Neuromuscular (Arthro)skelettal Plasticity (Nerwowo mięśniowa i stawowo szkieletowa plastyczność). N.A.P. łączy koncepcję tradycyjnej terapii manualnej, zajmującej się biomechaniką stawów z neurofizjologią. Celem terapii jest zapobieganie i eliminowanie zaburzeń strukturalnych spowodowanych między innymi przez nieprawidłowy tryb życia. Analiza ruchu jest podstawą N.A.P., co umożliwia pacjentowi i jego rodzinie eliminowanie ograniczeń na poziomie strukturalnym i funkcjonalnym.

Metoda Mulligana - metoda diagnostyczno-terapeutyczna, której celem jest ograniczenie dolegliwości bólowych, polegająca na połączeniu ruchu biernego wykonywanego przez terapeutę i ruchu czynnego wykonywanego przez pacjenta. Zakłada, że zaburzenia w mechanice poszczególnych elementów segmentu ruchowego mogą wpływać na siebie wzajemnie, ale ich analiza powinna odbywać się w odniesieniu do całego segmentu ruchowego.

Kinesiotaping - to metoda terapeutyczna stosowana w leczeniu schorzeń ortopedycznych, neurologicznych i układu mięśniowo-szkieletowego. Jej istotą jest ocena patologii w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego, a następnie zastosowanie taśmy K-Active Tape w rehabilitacji bólu przewlekłego, stanów zapalnych, osłabienia siły mięśniowej,  obrzęków i innych schorzeń.
Terapia Thera Band – wykorzystuje w swej koncepcji taśmy, służące do wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia zakresu ruchomości w stawach, poprawy koordynacji. Używane często w schorzeniach neurologicznych oraz korekcji wad postawy.
Terapia manualna wg Kaltenborna -  Metoda Ortopedycznej Terapii Manualnej Kaltenborna i Evjenth, zawierająca całościowy system badania i leczenia pacjentów z ortopedycznymi dysfunkcjami narządu ruchu.

Ponadto:

  • Kinezyterapia - pod kierunkiem wykwalifikowanego terapeuty ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm.
  • Fizykoterapia - polega na oddziaływaniu na organizm bodźcami fizycznymi wytwarzanymi specjalnymi urządzeniami. Wykonywane w naszym oddziale zabiegi to: elektroterapia, magnetoterapia, ultradźwięki, fonoforeza, laseroterapia (skaner i punktowa)
  • Hydroterapia  - (wodolecznictwo) jest to metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody.
  • Krioterapia miejscowa
  • Ciepłolecznictwo
  • Inhalacje
  • Masaże