Informacja dla Klinik, Oddziałów Szpitalnych i Poradni Specjalistycznych

Na wczesną rehabilitację neurologiczną kwalifikują się pacjenci z zaburzeniami funkcji mózgu, rdzenia kręgowego oraz nerwów obwodowych zgodnie z podziałem na jednorodne grupy pacjentów- JGP.
Kwalifikacja opiera się na koniecznym odpowiednim rozpoznaniu objawowym, popartym rozpoznaniemprzyczynowymgłównego procesu chorobowego. Wskazane jest zawarcie w/w rozpoznań na skierowaniu z odpowiednim ICD10. Poniżej przedstawione są zakresy nr ICD10.
Wstępna kwalifikacja odbywa się telefonicznie, jeżeli nie ma możliwości kwalifikacji w miejscu przebywania pacjenta.
Ostateczna kwalifikacja odbywa się przed przyjęciem.

Rehabilitacja jest przeciwwskazana u pacjentów:

 • wyniszczonych nowotworowo i z rozsiewem nowotworowym
 • nieprzytomnych
 • z niewydolnością krążenia IV st. NYHA
 • z niewydolnością oddechową
 • z anemią wymagającą przetaczania krwi
 • z zakrzepowym zapaleniem żył, zakrzepicą i zatorowością płucną
 • z ostrą i zaostrzoną psychozą
 • z ostrymi i podostrymi chorobami brzusznymi
 • z chorobami zakaźnymi
 • z częstymi atakami padaczki
 • nie wyrażających zgody na rehabilitację
 • których stan nie rokuje poprawy

Dla zaburzeń funkcji mózgu

ICD-10 - możliwe rozpoznanie objawowe:

ICD-10
G54.5 Nerwoból z zanikiem mięśni
M62.3 Zespół unieruchomienia (paraplegiczny)
M62.4 Przykurcz mięśni
M62.5 Ubytek masy mięśniowej i zaniki niesklasyfikowane gdzie indziej
R25.2 Kurcz i spazm
T92.1 Następstwa złamania kończyny górnej
T92.2 Następstwa złamania na poziomie nadgarstka i ręki
T92.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny górnej
T92.4 Następstwa urazu nerwu kończyny górnej
T92.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny górnej
T92.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny górnej
T93.0 Następstwa otwartej rany kończyny dolnej
T93.1 Następstwa złamania kości udowej
T93.2 Następstwa innych złamań kończyny dolnej
T93.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny dolnej
T93.4 Następstwa urazu nerwu kończyny dolnej
T93.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny dolnej
T93.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny dolnej
T93.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny dolnej
T96 Następstwa zatrucia lekami i substancjami biologicznymi
T97 Następstwa skutków toksycznych substancji zazwyczaj nie stosowanych w celach leczniczych