Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką

Z dniem 1 października  2017 r. w strukturach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "RehStab" rozpoczął swoją działalność  ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ DLA DOROSŁYCH . Świadczenia są realizowane w ramach kontraktu z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Nowy oddział dla dorosłych chorych ze śpiączką  dysponuje w pełni wyposażonymi salami dostosowanymi do potrzeb pacjenta.

 

 

 

Zasady Kwalifikacji do programu
 
Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką dokonuje zespół terapeutyczny na podstawie skierowania i spełnienia przez świadczeniobiorców następujących kryteriów kwalifikacji:
 
1) od 6 do 8 punktów w skali Glasgow (GSC);
2) pozostawanie w stanie śpiączki w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy:
- od dnia urazu lub 6 miesięcy
- od dnia wystąpienia śpiączki nieurazowej;
3) stabilność podstawowych parametrów życiowych;
4) stabilność oddechowa bez wspomagania mechanicznego;
5) ukończony 18. rok życia w dniu przyjęcia;
6) czas od zdarzenia wywołującego śpiączkę nie krótszy niż 6 tygodni.

 

Określenie czasu leczenia w programie:

1) decyzję o czasie leczenia podejmuje zespół terapeutyczny na podstawie kryteriów medycznych;
2) czas leczenia w programie nie powinien trwać dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia w programie;
3) w przypadkach uzasadnionych stanem klinicznym świadczeniobiorcy, jeżeli wydłużenie leczenia przyniesie świadczeniobiorcy korzyści zdrowotne, ustalone na podstawie kryteriów medycznych przyjętych przez zespół terapeutyczny, zespół ten może wyrazić zgodę na wydłużenie leczenia w programie do 15 miesięcy;
4) w przypadku gdy świadczeniobiorca w trakcie leczenia w programie wymaga realizacji świadczeń z innego zakresu przez okres dłuższy.

 

ROZPOZNANIE PODSTAWOWE
SPIĄCZKA R 40.2

 

WARUNKI KWALIFIKACJI:

Wyspecyfikowane rozpoznania (powyżej),
Skala Glasgow (GSC) od 6 do 8 punktów, termin kwalifikacji:

- nie dłuższy, niż 12 miesięcy od momentu urazu
- nie dłuższy niż 6 miesięcy od momentu wystąpienia śpiączki nieurazowej,
- stabilność oddechowa bez wspomagania mechanicznego i  zabezpieczona drożność dróg oddechowych,
- stabilność krążeniowa,
- stabilność podstawowych parametrów życiowych,
- zdiagnozowanie śpiączki,
- stabilność pediatryczno-neurologiczna pacjenta,
- wiek pacjenta powyżej  18 roku życia,
- zgoda rodziców lub opiekunów na stosowanie terapii określonych przez Zespół

 

DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW:
Konsultacja neurologiczna z podaniem GSC
Badanie w kierunku VRE (Vancomycin-Resistant Enterococcus )
Oświadczenie o braku kontaktu z chorobami zakaźnymi w ciągu ostatnich 3 tygodni
Wyniki podstawowych badań krwi i moczu, grupa krwi
Badania bakteriologiczne moczu, przy obecności rurki tracheotomijnej posiew BAL oraz numer rurki
Informacja dotycząca sposobu karmienia: rodzaj i nr sondy, nr wielkości PEG, informacje dotyczące przyjmowanych preparatów do i pozajelitowo
Ocena zagrożeń odleżynami i ew. stosowane opatrunki
Stosowana profilaktyka i lub leczenie p. zakrzepowe
Badania obrazowe wraz z opisem:
CT, MRI, USG. RTG