Cyber oko

Na naszym oddziale działa CyberOko vs. C-Eye jest to unowocześniona i rozbudowana wersja prototypowego systemu śledzenia wzroku (CyberOko) opracowanego w Politechnice Gdańskiej.

 

 

 

System C-Eye to wyrób medyczny będący w pełni zintegrowanym systemem wspierającym uzupełniającą ocenę stanu świadomości pacjentów z różnorodnymi uszkodzeniami centralnego układu nerwowego oraz umożliwiającym prowadzenie neurorehabilitacji chorych z dysfunkcjami neurologicznymi, w tym z zaburzeniami rozwojowymi. Umożliwia komunikacje ze światem zewnętrznym osobom  najczęściej po ciężkich uszkodzeniach mózgu, np. urazach czaszkowo-mózgowych, udarach, guzach mózgu, niedotlenieniu mózgu, wybrudzonych ze śpiączki i w innych  równie ciężkich stanach neurologicznych, do których doszło na skutek wypadków komunikacyjnych. C-Eyewspiera jest także alternatywną komunikacją audio-wizualną  za pomocą technologii śledzenia wzroku użytkownika.

 

 

 

 

Ocena stanu neurologicznego oraz neurorehabilitacja pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju polega na wykonywaniu przez badanego specjalnych zadań opartych na treściach multimedialnych. Badany nawiązuje interakcję z wyświetlanymi na ekranie urządzenia treściami, tj. grafiką, zdjęciami, tekstem lub pojedynczą literą za pomocą wzroku. W ten sposób możliwe jest przeprowadzenie badania, jak i zapewnienie stymulacji rozlicznych ośrodków centralnego układu nerwowego, w szczególności odpowiedzialnych za wzrok, słuch, funkcje językowe oraz funkcje poznawcze. Podejście to umożliwia trening i stymulację mózgu poprzez, bardzo często, ostatni kanał komunikacji z pacjentem jakim jest wzrok, wpływając pozytywnie na efekty komplementarnego podejścia terapeutycznego.